Uulas arkitekter AB grundades 1953 i Stockholm av arkitekt Leo Uulas.

 

Kontoret består idag av tjugotre arkitekter och ingenjörer med Kristianstad som bas. Vi arbetar med uppdrag i hela södra Sverige med fokus på Öresundsregionen.

Jerker Edfast, arkitekt SAR/MSA, är sedan 2005 företagets ägare och VD.

Vår verksamhet spänner över hela det arkitektoniska spektret – från tidig idéskiss till färdigt projekt, från villan till stadsdelsplanen. Vår personal är varierad i ålder och har olika kompetens, vilket skapar en perfekt kreativ bas för att hantera alla delar av byggprocessen. Vi utmanar gärna konventioner, tänker kreativt, är engagerade och utvecklar mervärden.

Vår vision är att vara det mest attraktiva arkitektkontoret i södra Sverige.

Det är angeläget och vår ständiga målsättning att prestera projekt med hög arkitektonisk kvalité både vad gäller gestaltning och tekniska lösningar. Ambitiös arkitektur med rumsliga kvalitéer och stark förankring i platsen blir aldrig omodern och varar långt bortom trender och dagsländor.

 

Vår arkitektur skall präglas av:

• Engagemang, god funktion, vacker form och god ekonomi.

• Varje projekt, plats och sammanhang är unikt. Detta skall genomsyra det färdiga resultatet.

• Engagerad dialog med beställare och brukare.

• Vi deltar i hela byggprocessen och har kunskap att hantera den.

Hos oss kan du som beställare förvänta dig lite mer, vi vill leverera kreativa, attraktiva lösningar som kanske inte omedelbart är uppenbara utan växer fram ur en engagerad dialog med våra uppdragsgivare.